Welkom

Voorwaarden     Contact

Welkom Voor individuen Voor werkgevers Burnout en stress Workshops Werkwijze MdB coaching Klanten aan woord Publicaties Contact

MdB Coaching


Miriam de Bont


MdB coaching is gestart door Miriam de Bont (1962), bedrijfskundige. Zij heeft 20 jaar werkervaring in het bedrijfsleven. En was onder meer werkzaam als marketing- & communicatie manager en als project manager bij Albert Heijn, Douwe Egberts en Atradius.

Zij heeft ruime ervaring opgebouwd met commercie, politieke gevoeligheden, uiteenlopende belangen, organisatieontwikkeling, cultuurverandering en verandermanagement. Als basis voor het coachen herkent zij zich in de filosofie van de School voor Coaching, waar zij ook de Leergang voor Professionals heeft gevolgd.

Vrij vertaald houdt de filosofie het volgende in: Het doel van coachen is het creëren van beweging en blijvende verandering. De coach ondersteunt deze beweging met volledige inzet. Coachen is liefdevol maar helder confronteren, met als focus de onderlinge communicatie, rollen en verwachtingen van de direct en indirect betrokkenen. Vanuit deze filosofie en met enthousiasme begeleidt MdB coaching mensen uit o.a. het bedrijfsleven, de zorg, het onderwijs en startende ondernemers.  

Visie

Personen en bedrijven interacteren in een omgeving die voortdurend in verandering is. Het is dus steeds belangrijker om helder zicht te hebben op wat die omgeving nu echt vraagt. En te bepalen wat je als individu of bedrijf die omgeving kan en wilt bieden.
Is dat helder, dan kan je toegevoegde waarde leveren voor de klant en het bedrijf waar je voor werkt. Ervaren dat ingezette energie en vaardigheden ook echt een bijdrage leveren, brengt voldoening en zingeving. Zo snijdt het mes aan twee kanten.

Daarom is het zowel voor personen als bedrijven belangrijk om zich continue af te vragen: Wat is mijn kracht? Wat is mijn specifieke toegevoegde waarde? Hoe kan ik deze blijvend ontwikkelen? Opdat ik blijf aansluiten bij wat de omgeving van mij wil. En ik het beste uit mezelf aanspreek. Voor personen betekent dit continu kijken naar eigen gedrag, waarden en normen, drijfveren en motieven. Van bedrijven wordt gevraagd om hun mensen, processen en organisatie voortdurend af te stemmen op dat wat de klant echt wil.Miriam de Bont


Gedreven

Betrokken

Oprecht
info@mdbcoaching.nl


Coachen is van deze tijd.


Logisch want het creëert ruimte in een wereld die steeds sneller en directer is.

Kijk eens wat coaching voor jou kan betekenen.