Welkom

Voorwaarden     Contact

Welkom Voor individuen Voor werkgevers Burnout en stress Workshops Werkwijze MdB coaching Klanten aan woord Publicaties Contact

Voor IndividuenHerken je dit?
 

Hoe verander je dat?

 

Hoe krijg je dit helder?

 

Wat kan je doen?

 

MdB coaching kan een steun in je rug vormen op het gebied van persoonlijke groei en leiderschap, conflicthantering, competentieontwikkeling, loopbaanontwikkeling en zingeving. MdB coaching geeft je open, eerlijk en nieuwsgierig terug wat ze ziet en hoort. MdB coaching helpt je zoeken naar nieuwe invalshoeken. Ze motiveert, prikkelt, confronteert en maakt zaken zichtbaar. Zo krijg jij inzicht in wat je doet én wat je nalaat. Je gaat daar bewust naar handelen. Zo geef je jezelf ruimte voor groei.

Persoonlijke Groei

& leiderschapConflict

HanteringCompetentie

OntwikkelingLoopbaan

OntwikkelingZingeving


Jezelf laten zien

en geven wat je in je hebt.

Dat is spannend.

Daar is moed voor nodig.