Welkom

Voorwaarden     Contact

Welkom Voor individuen Voor werkgevers Burnout en stress Workshops Werkwijze MdB coaching Klanten aan woord Publicaties Contact

Voor Werkgevers


Competentieontwikkeling

Je hebt een medewerker in het functioneringsgesprek moeten vertellen dat hij of zij niet functioneert zoals de organisatie zou wensen. MdB coaching kan zich richten op het ontwikkelen van de gewenste competenties. Je behoudt een medewerker. Je medewerker is gegroeid in zijn competenties en kan (weer) met plezier een duidelijke bijdrage leveren aan de organisatiedoelstellingen.

Preventie


Je hebt een medewerker die (te) hard werkt en waar ziekte op de loer ligt. Of je hebt een medewerker die zich al een aantal keer ziek heeft moeten melden. MdB coaching kijkt samen met je medewerker naar de oorzaken van werkdruk en uitval. En biedt vervolgens praktische handvaten om hiermee om te gaan. Daarmee weet je medewerker hoe zijn energie en dat van anderen zo effectief en efficiënt mogelijk ingezet kan worden voor zichzelf én de organisatie.


Loopbaan ontwikkeling


Je hebt een medewerker die niet (meer) op de juiste plek zit. Als onafhankelijke professional kijkt MdB coaching mee naar oorzaken en loopbaanmogelijkheden. Je medewerker weet welke functie aansluit bij zijn vaardigheden en wensen. Daarmee kan hij het beste van zichzelf geven en met plezier naar zijn werk gaan.


Je hebt een medewerker waarvan je weet dat er meer in zit, maar het komt er niet uit. Samen met je medewerker kijkt MdB coaching naar wat de groei belemmert. Je medewerker weet wat nodig is, zal dat in de praktijk brengen en kan daardoor gericht bijdragen aan de groei van zichzelf, het team en de organisatie.


Werkwijze werkgevers


De start is een vrijblijvend kennismakingsgesprek voor jezelf en voor je medewerker. Daarna volgt een gezamenlijke intake met je medewerker en jezelf als aftrap voor het coachtraject. Hierin verhelderen we de coachvraag en het leerdoel. Samen bepalen we wat het resultaat moet zijn van het coachtraject en hoeveel sessies (van elk 1 ½ uur) we denken nodig te hebben. Soms kunnen twee sessies al voldoende zijn. Vervolgens gaan we aan de slag. Een tussenrapportage en een eindevaluatie vormen onderdeel van het traject.

Competentie

OntwikkelingPreventieLoopbaan

ontwikkeling


Weerstand is niets anders dan het uiten van een onvervulde behoefte.


Een bewust geïnspireerde werknemer brengt de organisatie tot grotere bloei.